Leestijd: 1 min.

Verzekeringen

Je koopt een tandartspraktijk, de financiering is rond en dan?

Voordat dat je de tandartspraktijk gaat openen is het belangrijk om ook over verzekeringen na te gaan denken. Je kunt met diverse risico’s te maken krijgen.

Te denken valt aan brandrisico, diefstal van spullen, omzetverlies (door bijvoorbeeld brand), het hacken van gegevens, het aansprakelijk gesteld worden voor een onjuiste behandeling, het ziek worden van medewerkers en zeker ook het risico van ziekte van jezelf. Wil je alle risico’s afdekken of zijn er risico’s, die in te calculeren zijn?

Hieronder noemen wij in het kort een aantal verzekeringen die veelal worden afgesloten bij een tandartspraktijk.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je een foutieve handeling verricht en de patiënt loopt materiële of letschade op kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af. 

Goederen-inventarisverzekering

De zaken, die eigendom zijn van de praktijk, kunnen verloren gaan door bijvoorbeeld brand of er kunnen zaken worden ontvreemd. Dit risico kun je afdekken door het afsluiten van een goederen-inventarisverzekering; als je het pand huurt is het van belang om ook de door jezelf aangebrachte verbeteringen te verzekeren. Dit wordt huurdersbelang genoemd. Je verzekert je tegen nieuwwaarde. Het kan zijn, door de hoogte van het verzekerd bedrag, dat de verzekeraar beveiligingseisen stelt. 

Bedrijfsschadeverzekering

Als het pand door brand verloren gaat heb je minder of helemaal geen omzet meer op dat moment. De vaste lasten, zoals personeelskosten, lopen wel door. Door het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering kun je dit risico afdekken.

Cyberverzekering

Een risico wat de laatste jaren steeds meer bekendheid krijgt en wat behoorlijke gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering is het cyberrisico. Een medewerker klikt op een verkeerde link in een mail en de bestanden zijn niet meer te openen; je bent gehackt. Wat nu? Hiervoor kan een cyberverzekering worden afgesloten. Naast het afsluiten van een verzekering is het belangrijk om goede afspraken met medewerkers te maken. Hoe vaak moet het wachtwoord gewijzigd worden?; Mogen medewerkers wel of geen privé-mail raadplegen op een zakelijke computer – laptop etc.

Verzuimverzekering

Op basis van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte beter bekend als WULBZ ben je als werkgever verplicht om de eerste 2 jaren van ziekte van je werknemers het loon door te betalen. Dit kan, als dit risico niet is verzekerd, flinke financiële gevolgen hebben. Gangbaar is om het eerste jaar 100% van het loon te verzekeren en het tweede jaar 70%. Dit kan ook anders ingevuld worden. Ook de keuze voor de eigen risico-termijn is een aandachtspunt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Ook een risico waar je als privé persoon mee te maken krijgt is het risico van ziekte – arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering verdient bijzondere aandacht. Wat wil je verzekeren bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid, wat mag je verzekeren, tot welke eindleeftijd dient de verzekering uit te keren als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Hoeveel dagen – maanden eigen risico wil en kun je dragen? Wil je beroepsdekking op je AOV? Dit laatste betekent dat de verzekeraar, bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid, kijkt naar je beroep als tandarts en daar ook het arbeidsongeschiktheidspercentage mee vaststelt.

Laat je bijstaan door een financieel expert.

Onno Karssen

Jouw finaniceeladviseur

Onno Karssen
Karssen Financieel

Misschien vind je dit ook interessant

Kun je eigenlijk nog wel zonder cyberverzekering?

Leestijd: 2 min. et is niet de eerste verzekering waar je aan denkt, maar met...

Wat je moet weten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Leestijd: 2 min. In het geval van een AOV blijken de verschillen in voorwaarden en...

Een praktijk kopen of verkopen

Leestijd: 2 min. Als je een praktijk koopt of overneemt, komt er in korte tijd...

Download het gratis stappenplan

Wij hebben alles wat je wilt weten voor een start of overname van een praktijk op een rij gezet in een helder stappenplan.